وایا مدیا ایده ها را پرورش می دهد.

وایا مدیا در تابستان 98 تصمیم گرفت توان خود را صرف راه اندازی و بهره برداری استارتاپ‌های خود نماید و پروژه هایش را از ایده تا تبدیل به مدل کسب و کار راهبری نماید.