توسعه فرایند وایا شرکتی است برای پرورش ایده های بکر و طبیعت دوست.

ارزشمندترین سرمایه شرکت، نیروی انسانی اوست. ما تلاش داریم به هر آنچه ما را احاطه کرده است با احترام و محبت بنگریم. و می کوشیم با بهره گیری از دانش و فناوری به ارتقاء سطح مادی و معنوی جامعه یمان کمک کنیم. قصد نداریم کاری را از دست انسان بگیریم و به کامپیوترها بسپاریم. می خواهیم که انسانها را در زندگی واقعی به هم نزدیک کنیم. و همیشه هم از یافتن دوستان جدید بسیار بسیار خوشحال می شویم. وایا مدیا پرورش ایده ها Grows Ideas
مدیران وایا مدیامدیران وایا مدیابابک ارجمندی و علی باباخانی بنیانگذاران وایا مدیا و مدیران اصلی شرکت می باشند.
امکانات وایا مدیاامکانات وایا مدیاما از قوی ترین امکانات و حرفه ای ترین افراد برای پیشبرد اهدافمان کمک می گیریم.
شرکت وایا مدیاشرکت وایا مدیاوایا مدیا سال ۱۳۹۰ در ایران و شهر تهران به صورت رسمی ثبت و آغاز به فعالیت نمود.
3 نتیجه