فارسیفارسیگروه خدماتی فارسی فعالیت خود را به منظور برقراری ارتباطات آنلاین فارسی زبانان مقیم کانادا با سایر فارسی زبانان در زمستان سال 1398 آغاز کرد.
1 نتیجه