اقامتگاه روزیه

اقامتگاه روزیه
اقامتگاه بوم‌گردی روزیه واقع در سمنان، شهرستان مهدی‌شهر، روستای چاش، ابتدای ورودی روستا، جنب امام‌زاده مهدیrozieh.ir